VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΑΠΘ.

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στοχεύει στην ενημέρωση και επικοινωνία των μελών για θέματα που αφορούν τον κλάδο Ε.ΔΙ.Π.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1. Η με κάθε πρόσφορο μέσο διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών, η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.

2. Η μεταξύ των μελών καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, η συνεργασία με άλλους συλλόγους για την υπεράσπιση των παραπάνω συμφερόντων.

3. Η συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους για την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων, για τη διασφάλιση της ελευθερίας τους και την εδραίωση της δημοκρατίας.

4. Η διαμόρφωση και η προβολή θέσεων πάνω στα ιδιαίτερα ζητήματα των μελών του Συλλόγου, καθώς και σε θέματα που αφορούν γενικά το Πανεπιστήμιο και την Ανώτατη Εκπαίδευση.

 

authblack

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ