auth

Eνημέρωση για συνάντηση με τον Πρύτανη

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χρόνια πολλά-Χριστός Ανέστη!

Την Παρασκευή 3/4 έγινε η συνάντηση του ΔΣ του συλλόγου με τις πρυτανικές αρχές. Παραβρέθηκαν ο κ. Πρύτανης, η αναπληρωτής πρύτανη κα Πατάκα και όλα τα μέλη του ΔΣ.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και έγινε σε πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα. Θέσαμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ΕΔΙΠ στο ΑΠΘ και καταθέσαμε το έγγραφο που σας επισυνάπτουμε.

Τονίστηκε ότι το  βασικό πρόβλημα του κλάδου ΕΔΙΠ, μετά την ένταξη των νέων συναδέλφων, είναι η μη αναγνωρισιμότητα του κλάδου ως αμιγώς διδακτικού και η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων που δεν περιλαμβάνονται στο έργο μας, όπως από το νόμο ορίζεται. Επειδή όλα τα επιμέρους προβλήματα απορρέουν από το παραπάνω, ζητήσαμε   να γίνει ένα έγγραφο - υπόμνηση για τα καθήκοντά μας  προς τους προέδρους των Τμημάτων. Αναφερθήκαμε μάλιστα σε αντίστοιχο έγγραφο που είχε γίνει από τον τότε Πρύτανη κ Μάνθο, με την έκφραση ”κατ' αναλογία των μελών ΔΕΠ” την οποία ο νυν Πρύτανης χαρακτήρισε  ως ενδιαφέρουσα.

Για το θέμα του διοικητικού έργου γενικά, η αντιπρύτανης κα Πατάκα ήταν σαφής ότι οι ΕΔΙΠ εκτελούν μόνο διδακτικό έργο. Για το θέμα των συναδέλφων που βρίσκονται σε γραμματείες και εκτελούν διοικητικό έργο υποσχέθηκε ότι θα αποδεσμευτούν άμεσα με την επιστροφή των διαθεσίμων κάτι που αναμένεται σχετικά γρήγορα με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Σχετικά με τα θέματα ωραρίου διδασκαλίας / παρουσίας αναφέρθηκε ότι ισχύει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΑΠΘ του 2000 που  προβλέπει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας /22 ώρες παρουσίας κλπ. Σε επισήμανση μας ότι για τον καινούργιο οργανισμό δεν κληθήκαμε σε διάλογο, υποσχέθηκαν ότι θα κληθούμε μελλοντικά να καταθέσουμε προτάσεις όταν ξεπαγώσει το θέμα.

Ένα άλλο ζήτημα, που τέθηκε είναι η μονιμοποίηση και ένταξη όλων των ΕΔΙΠ  που καλύπτουν τα τυπικά προσόντα σε οργανικές θέσεις (σήμερα οι πιο  πολλοί  κατέχουν προσωρινές-προσωποπαγείς). Η απάντηση ήταν ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου για την δημόσια διοίκηση, που μάλλον θα περιλαμβάνει το θέμα. Επίσης εκφράστηκε ο προβληματισμός των πρυτανικών αρχών για την τυχαία, άνιση κατανομή των συναδέλφων σε τμήματα του Α.Π.Θ

Στο θέμα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και αφορά μερίδα νέων συναδέλφων μας , που παρά τις αναθέσεις μαθημάτων, τα στοιχεία τους δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Α.Π.Θ, απάντησαν ότι θα ενημερώσουν τα τμήματα για να συμπληρωθούν τα στοιχεία.

Όσον αφορά την συμμετοχή στις επιτροπές του ΑΠΘ, που συγκροτήθηκαν  μόνο από μέλη ΔΕΠ, δεσμεύτηκαν ότι θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους θέλουν να συμμετέχουν και από τις άλλες κατηγορίες προσωπικού.

Σαν τελευταίο θέμα τέθηκε από τον ίδιο τον Πρύτανη η δυνατότητα ανάληψης από μέρους μας αυτόνομων ερευνητικών προγραμμάτων, το οποίο θα διερευνηθεί περαιτέρω με την επιτροπή ερευνών και τον αρμόδιο αναπληρωτή πρύτανη  κ. Λαόπουλο.                                                  Με εκτίμηση                                           Για το ΔΣ ΕΔΙΠ-ΑΠΘ                         ο Πρόεδρος                                 ο  Γενικός Γραμματέας             Νικόλαος Πασχαλούδης                    Νικόλαος Παραλυκίδης
επιστροφή στην κορυφή