auth

Ενημέρωση για την παρέμβαση της ΠΟΣΕΕΔΙΠ στην 82η Σύνοδο των Πρυτάνεων της 15/10/2016.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

για την ενημέρωσή σας, παραθέτουμε την προφορική παρέμβαση της Ομοσπονδίας που έγινε στην 82η Σύνοδο των Πρυτάνεων το Σάββατο 15/10/2016.  

Το ΔΣ ΣΕΔΙΠ ΑΠΘ

-------------------------------------

 

Συνάδελφοι,

Μετά από πρόσκληση της Συνόδου και από απόφαση της ΕΓ, η Ομοσπονδία παρευρέθηκε για έναν σύντομο χαιρετισμό στη 82η Σύνοδο των Πρυτάνεων το Σάββατο 15/10/2016 και ώρα 9:30 π.μ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι εκπρόσωποι των φορέων που παρέστησαν στη Σύνοδο ήταν της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π (2μέλη), η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Ε.Τ.Ε.Π (ένα μέλος) και η Ομοσπονδία μας (2 μέλη, Κ. Τέλλης και Ν. Παραλυκίδης), και με αυτή τη σειρά μίλησαν για περίπου δέκα λεπτά.

Στην προφορική μας παρέμβαση ζητήσαμε την επίλυση των θεσμικών θεμάτων του κλάδου μας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.

«Τόσο στην έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) της Ομοσπονδίας μας όσο και στην καθημερινή μας ενημέρωση από τα μέλη μας – Συλλόγους διαπιστώνεται καθυστέρηση και αδικαιολόγητη δυσκολία στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, αν και έχει περάσει ικανό χρονικό διάστημα από την δημοσίευση του νόμου και τη διευκρινιστική εγκύκλιο για την εφαρμογή του που απεστάλει από το Υπουργείο σε όλα τα ΑΕΙ.» «Ειδικότερα

-- Βαθμολόγιο: Στο μεγαλύτερο αριθμό των Πανεπιστημίων η Διοίκηση δεν έχει προχωρήσει σε βαθμολογική κατάταξη των μελών Ε.ΔΙ.Π. Το άρθρο 27 διευκρινίζει με σαφή τρόπο τους βαθμούς που διέπουν τον κλάδο Ε.ΔΙ.Π. και τον τρόπο κατάταξης των μελών. Ωστόσο, οι Διοικήσεις των περισσοτέρων Πανεπιστημίων δεν έχουν προβεί σε καμιά απολύτως ενέργεια για την υλοποίηση της κατάταξης.

Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα που θέτει σε συνεχή εδώ και μεγάλο διάστημα ομηρία όχι μόνο βαθμολογική αλλά και μισθολογική τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων. Τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι Διοικήσεις, αν και με σαφήνεια προσδιορίζονται από την εγκύκλιο είναι τα εξής: α) κατανομή των οργανικών θέσεων στα Τμήματα, β) ένταξη των πρώην ΕΕΔΙΠ στους βαθμούς τους, γ) ονομαστική κατανομή των οργανικών θέσεων στα Τμήματα. Πολλά ΑΕΙ δεν έχουν κάνει καν το πρώτο βήμα.

-- Μισθολόγιο: Αποτέλεσμα της μη κατάταξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. σε βαθμούς είναι η μισθολογική καθήλωση τους με σημαντική, σε κάποιες περιπτώσεις, απώλεια εσόδων.

--Γνωστικό αντικείμενο: Έχει παρατηρηθεί πως μεγάλος αριθμός Τμημάτων δεν προχωρά σε προσδιορισμό των γνωστικών αντικειμένων των μελών Ε.ΔΙ.Π. παρά το γεγονός πως οι συνάδελφοι έχουν αιτηθεί σχετικά. Το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται σύμφωνα με τον νόμο από το διδακτικό και επιστημονικό – ερευνητικό έργο και από τους μεταπτυχιακούς τίτλους των αιτούντων. Ο νόμος έρχεται να καλύψει μία παράλειψη των Πανεπιστημίων κατά το ΦΕΚ ένταξης των μελών στην κατηγορία του Ε.ΔΙ.Π., αν και τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/11 όριζε ρητά τον προσδιορισμό του γνωστικού αντικειμένου των μελών Ε.ΔΙ.Π.»

Επιπλέον, έγινε αναφορά για τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής Ερευνών των αντίστοιχων ΑΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4386/2016.

«--Στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 προβλέπεται τα Ε.ΔΙ.Π. να μπορούν να είναι υπεύθυνοι επιστημονικών προγραμμάτων. Επομένως, θα πρέπει και ο Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Ερευνών του εκάστοτε Πανεπιστημίου να προβλέπει τη δυνατότητα αυτή, κάτι που ήδη έχει πράξει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.» Σχετικά με τις αποφάσεις μας για το άρθρο 61 του ν. 4415/2016:

«--Το άρθρο 61 του ν. 4415/2016 προέβλεπε τη δυνατότητα εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. σε μόνιμη προσωποπαγή θέση λέκτορα. Πρόκειται για μια διάταξη που βρήκε σύμφωνη την Ομοσπονδία μας και μάλιστα για το θέμα αυτό προχωρήσαμε σε προτάσεις βελτίωσης προς το Υπουργείο (Ανακοίνωση). Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν για την εν λόγω διάταξη και παρά τα όσα απαξιωτικά γράφτηκαν και ειπώθηκαν για τα μέλη μας, επιθυμούμε να σας δηλώσουμε πως πρόκειται για μια διάταξη που αναγνωρίζει την προσφορά των μελών μας στα Πανεπιστήμια και συνιστά ένα ισχυρό κίνητρο απόδοσης και προόδου. Πιστεύουμε πως οι όποιες δυσκολίες έχουν υπάρξει στο θέμα αυτό μπορούν να αρθούν μέσα από τον διάλογο και την ειλικρινή συνεργασία, καθώς όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζι του, υπηρετεί με ευθύνη και επιστημονικότητα την Παιδεία, την Επιστήμη και την Έρευνα.» Από το προεδρείο αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί ούτε σχόλια για τους ΕΔΙΠ. Δεν υπήρχαν ερωτήσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Τέλλης

επιστροφή στην κορυφή